Feira do Mel de Narón

El 10 de Noviembre de 2019 está prevista la celebración de una nueva edición de la Feira do Mel de Narón.
Aunque este año corresponde a la XIX edición, nosotros la asumimos como si empezásemos de cero, y así se lo hemos comunicado a quien delega en Eventi su organización, el Ayuntamiento de Narón.
Comenzamos, por tanto, con un nuevo planteamiento organizativo, nuevas normas, nueva forma de gestionar y nuevos contenidos, siempre con el foco puesto en la protagonista del evento: la miel.

La participación es GRATUITA. Los participantes de esta feria tienen la posibilidad de participar también en la Feira do Mel de Muras (17 de Noviembre), que también coordina Eventi.
Y como en todos los inicios: partimos de cero con el propósito de crecer.

¿CÓMO PARTICIPAR?

  1. Lee el Reglamento de Participación
  2. Descarga la Solicitud, imprímela y envíanosla cumplimentada. Si tienes alguna duda, llámanos al 607 391 660 o envía un email a elena@eventi.es
  3. Si aceptamos tu participación, nos pondremos en contacto contigo para que aportes la documentación.

INFORMACIÓN:

PROGRAMA:

Pica na pestaña Programa para velo. Si miras nun móbil, pica no botón Menú e logo en Programa.

- Talleres de maquillaxe de fantasía ata as 13:00 h - Taller de elaboración de candeas de cera ata as 19:00 h
A cargo do dúo The Duellist. Música culta e bandas sonoras
A cargo de D. Xosé Manuel Durán Orús. Licenciado en Ciencias Químicas pola UDC
A cargo da Casa do mel de Goente. Aprende a diferenciar distintos tipos e calidades de mel. Compara o mel artesano co mel de produción industrial

XIX FEIRA DO MEL DE NARÓN REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN
Organización do mesmo á empresa Eventi.
2. Todo participante asume o compromiso de coñecer e aceptar este Regulamento de Participación e de cumprir as indicacións do persoal de Organización.
3. A participación é gratuita.
4. Poderán participar: postos de mel e derivados, postos de produtos agrícolas, postos de castañas, postos de fungos e cogomelos, e postos de queixo ou derivados.
5. ¿Cómo Participar?: Os interesados en participar deberán enviar o formulario de solicitude debidamente cumprimentada antes do 27 de Outubro. Poden pedir o formulario por mail (elena@eventi.es), por tlf (607 391 660) ou descargalo na páxina de información que atoparán na web de Eventi (eventi.es)
6. A admisión de expositores e a súa ubicación no recinto é potestade da Organización.
7. Unha vez comunicada a admisión, os solicitantes dispoñen ata o 3 de Novembro para achegar a documentación que se indica no punto 7.
8. Para poder participar cun posto na Feira, o participante deberá ser:
• Autónomo: deberá acreditar estar dado de alta na Seguridade Social
• Produtor do sector primario: deberá acreditar R.E.A.G.A.
• Empresa: deberá acreditar alta na Seguridade Social, alta en Facenda e Seguro de Responsabilidade Civil
• Asociación: deberá acreditar Estatutos ou alta no rexistro de Asociacións
9. Para poder expoñer ou comercializar mel, esixiranse as seguintes condicións:
• En tódolos casos: estar inscrito no R.E.A.G.A. (Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia)
• No caso de Empresas, envasadoras ou vendedores non produtores: rexistro sanitario e etiquetado en cada produto.
• No caso de produtores: etiquetado de cada produto
10. Etiquetado do mel:
O mel exposto ou á venta na Feira deberá cumprir a Norma Xeral de Etiquetaxe, presentación e publicidade dos produtos alimenticios (Real Decreto 1334/1999 do 31 de xullo). A etiqueta deberá levar obrigatoriamente a seguíante información:
• Denominación de venta (mel de flores, de brezo…)
• País de orixe da recolección.
• Cantidade neta
• Data de duración mínima (Consumir preferentemente antes de….)
• Identificación do responsable do produto: nome do titular da explotación, número de REAGA e enderezo da explotación.
Non se permite colocacións das etiquetas no recinto feiral. Esta actuación poder ter como consecuencia a expulsión do expositor.
11. Un expositor (produtor, autónomo, empresa ou asociación) so pode participar con 1 posto
12. Non se permite que un expositor atenda máis postos que o seu, salvo substitucións momentáneas por causas físicas.
13. A Organización fixará uns prezos mínimos de venta. Non se poderá vender por debaixo dos prezos fixados, aínda que sí por enriba.
14. Non se permite a presencia de vehículos no interior do pavillón entre as 10:30 e as 20:00h
15. A participación de Asociacións será por invitación da Organización